Program ve Bildiri Kitapçığı

Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitiminin Tarihi, Gelişimi ve Geleceği Ulusal Sempozyumu 19-21 Aralık 2019, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla

Program

1. GÜN: 19 ARALIK 2019 PERŞEMBE

10.00-10.30 Kayıt

10.30-11.00 Açılış

Prof. Dr. Murat GÜL, İstanbul Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi Dekanı (TBC)

Doç. Dr. Ervin GARİP, İstanbul Teknik Üniversitesi-İç Mimarlık Bölümü Başkanı,

Doç. Dr. Emine GÖRGÜL, İstanbul Teknik Üniversitesi,

11.00-12.45 DAVETLİ KONUŞMACILAR

“İç Pilav mı, İç Mimar mı?” İç.Mim. Gözen KÜÇÜKERMAN

“Türkiye’de İçmimarlık Mesleğinin Kaynakları, Gelişimi ve Kişisel Değerlendirmelerim” Prof.Dr. Önder KÜÇÜKERMAN

12.45-13.00 S&C

13.00-14.20 Öğle Arası

14.20- 15.30    1. Paralel Oturum A: Müfredat Değerlendirmesi (Eğitim Programları, Lisans ve Yüksek Lisans)

109 Nolu Salon

Moderadör: Doç. Dr. Banu TEVFİKLER ÇAVUŞOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi

14.20-14.40 Tasarımın Hibrid Yapısının Eğitimdeki Karşılıkları; Hacettepe İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Derslerinin Program Analizi, Araş. Gör. Pelin NANE, Başkent Üniversitesi, Araş. Gör. Betül OZAR, Başkent Üniversitesi

14.40-15.00 Disiplinlerarası Lisansüstü Çalışmalar: İç Mimarlık Eğitimi ve Tasarım, Teknoloji, Sanat Etkileşimi, Doç. Dr. Duygu KOCA, Hacettepe Üniversitesi, Araş.Gör. Ebru YÜCESAN, Hacettepe Üniversitesi

15.00-15.30 S&C

15.30-15.45 Çay–Kahve Arası

14.20- 15.30    1. Paralel Oturum: İç Mimarlık Eğitiminde Dijitalleşme

127 Nolu Salon

Moderadör: Doç.Dr. Zehra ÖNGÜL, Doğu Akdeniz Üniversitesi

14.20 -14.40 İçmimarlik Eğitiminde Teknoloji Kullanimin Bağlaminin Tariflenmesine İlişkin Bir Yaklaşim, Öğr. Gör. Sinan SAVAŞ, Okan Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Şaha ASLAN, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

14.40-15.00 Türkiye ve KKTC’deki YÖK’e Bağlı İç Mimarlık Bölümleri’nde Verilen Bilgisayar Destekli Çizim Derslerinin Durumu ve İçeriğinin Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Simge BARDAK DENEREL, Yakın Doğu Üniversitesi, Y. İç Mim. Gaye ANIL, Yakın Doğu Üniversitesi

15.00-15.30 S &C

15.30-15.45 Çay–Kahve Arası

15.45-17.30     Panel 1: İç Mimarlık Eğitiminin Tarihçesi ve İç Mimarlık Eğitiminde Tarihçe 

109 Nolu Salon

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Pınar SEZGINALP, Özyeğin Üniversitesi

İçmimarlık Tarihi Eğitiminin Özerkliği, Doç. Dr. Zeynep TUNA ULTAV, Yaşar Üniversitesi

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Perspektifinden İç Mimarlık Eğitimine Tarihsel Bir Bakış: Belgeler ile Eğitimin Araçları Üzerine Alternatif Bir Okuma, Dr. Güliz TAŞDEMİR, Başkent Üniversitesi

İç Mekânda Modernite Kavgası: Alternatif Bir Tarih Okuması, Dr. Öğr. Üyesi Umut ŞUMNU, Başkent Üniversitesi

2.GÜN: 20 ARALIK 2019 CUMA

10.00-11.30     2. Oturum: Stüdyo Değerlendirmeleri (Karma)

109 Nolu Salon

Moderatör: Prof. Dr. Banu MANAV, Ayvansaray Üniversitesi

10.00-10.20 İç Mimarlık Tasarım Stüdyosunda Etkileşimli Mekân ve Deneyimsel Mağaza Tasarımı, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep CEYLANLI, Özyeğin Üniversitesi, Araş. Gör. Elif AKTAŞ YANAŞ, Özyeğin Üniversitesi

10.20-10.40 Duygusal Tasarım: Gündelik Objelerde Kullanıcıyı Okumak, Prof. Meltem ETI PROTO, Marmara Üniversitesi, Öğr. Gör. Yasemin GÖNÜLKIRMAZ, Marmara Üniversitesi, Öğr. Gör. Alper AKDERE, Marmara Üniversitesi, Arş. Gör. Timuçin ERKAN, Marmara Üniversitesi, Öğr. Gör. Gayem DOĞAN, Marmara Üniversitesi

10.40-11.00 İç Mimarlık Eğitimine Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: Dijital Medya İle Sunum Teknikleri, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DAĞLI CURALI, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

11.00-11.30 S&C

11.30-11.45 Çay–Kahve Arası

11.45-13.15     3.Oturum: Stüdyo Değerlendirmeleri (İnter-disipliner/Kamusal) 

109 Nolu Salon

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Nihal BURSA, Beykent Üniversitesi

11.45-12.05 Sosyal Haklardan Yoksun Bireyler İçin Kentle Yeni Bir Diyalog: Yeni Nesil Konaklama Üniteleri, Doç. Dr. Gülnur BALLİCE, Yaşar Üniversitesi, Araş. Gör. Selin GÜLEROĞLU, Yaşar Üniversitesi, Araş. Gör. Gizem GÜLER, Yaşar Üniversitesi

12.05-12.25 Kamusal İç Mekân: “Boğaz Kıyısında Bir Şeyler Oluyor!”, Dr. Öğr. Üyesi Nihal BURSA, Beykent Üniversitesi

12.25-12.45 İç Mimarlık Stüdyo Eğitiminde Disiplinlerarası Çalışmaların Katkılarının Bir Örnek Üzerinden İncelenmesi, Öğr. Gör. Mine ÖZOĞUZ ARBAY, Özyeğin Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep CEYLANLI, Özyeğin Üniversitesi 

12.45-13.15 S&C

13.15-14.00 Öğle Arası

14.00-15.30     4. Oturum: Stüdyo Değerlendirmeleri (Temel Tasarım Eğitimi)

109 Nolu Salon

Moderatör: Doç. Dr. Zeynep TUNA ULTAV, Yaşar Üniversitesi

14.00-14.20 Temel Tasarım Eğitiminde Görsel Analojinin Kullanıldığı Yenilikçi Bir Ders Kurgusu, Araş.Gör. Büşra GÜMÜŞAY ÖZBEK, Başkent Üniversitesi, Öğr.Gör. Selim Sertel ÖZTÜRK, Başkent Üniversitesi

14.20-14.40 İç Mimarlık Eğitiminde Deneysel Stüdyo Yaklaşımı: 9 Kare Grid, Öğr. Gör. Hatice ÇINAR, Selçuk Üniversitesi, Doç. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN, Selçuk Üniversitesi

14.40-15.00 Temel Tasarım Sürecinde Edinilen Bilginin Düşünsel Aktarımı: İç Mimarlık İkinci Sınıf Tasarım Stüdyosuna Yaklaşım, Dr. Öğr. Üyesi Betül BİLGE ÖZDAMAR, Başkent Üniversitesi, Öğr. Gör. Dr. Soufi Moazemi GOUDARZİ, Başkent Üniversitesi 

15.00-15.30 S&C

15.30-15.45 Çay–Kahve Arası

15.45-17.30     Panel 2: 1. Sınıf İç Mimarlık Eğitimi Yöntemler ve Yaklaşımlar,

109 Nolu Salon

Moderatör: Doç. Dr. Nilay ÜNSAL GÜLMEZ, Bahçeşehir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÇELİK, Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Özkal Barış ÖZTÜRK, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Nilay ÜNSAL GÜLMEZ, Bahçeşehir Üniversitesi

3.GÜN: 21 ARALIK 2019 CUMARTESİ

10.20-11.30     5. Paralel Oturum A: Kabul Koşulları

109 Nolu Salon

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep CEYLANLI, Özyeğin Üniversitesi

10.20-10.40 İç Mimarlık Eğitimi Verilen Bölümlere Dikey Geçiş Sınavı ile Gelen Öğrencilerin Ders Muafiyet Sorunları, Öğr. Gör. Dr. Esra AKSOY, Adnan Menderes Üniversitesi, Öğr. Gör. Dr. M. Kübra MÜEZZINOĞLU, Selçuk Üniversitesi.

10.40-11.00 Sanat, Sosyal Bilimler ve Uygulamalı Bilimler Kesişimde İçmimarlık: Hangi Puan Türü, Dr. Öğr. Üyesi G. Ufuk DEMİRBAŞ, Çankaya Üniversitesi, Doç. Dr. Ö. Osman DEMİRBAŞ, İzmir Ekonomi Ünversitesi

11.00-11.30 S&C

11.30-11.45 Çay–Kahve Arası

10.20-11.30     5. Paralel Oturum B: Stüdyo Değerlendirmeleri (Karma

127 Nolu Salon

Moderatör: Doç. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN, Selçuk Üniversitesi

10.20-10.40 Hikayeni Anlat İç. Mim./Öğr. Gör. İmre HADİ, Bahçeşehir Üniversitesi

10.40-11.00 İç Mimarlık Pedagojilerinde Sinematografik Anlatı Odaklı Deneysel Bir İç Mimarlık Stüdyosu, Mim. Ekin GİRGİN, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doç.Dr. Emine GÖRGÜL, İstanbul Teknik Üniversitesi

11.00-11.30 S&C

11.30-11.45 Çay–Kahve Arası

11.45-13.15     6. Paralel Oturum A: Müfredat Değerlendirme (Genel)

109 Nolu Salon

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Betül BİLGE ÖZDAMAR, Başkent Üniversitesi

11.45-12.05 İçmimarlık Eğitiminde ‘Yaparak Düşünme’ Platformu Olarak Tasarım Stüdyoları: TOBB ETÜ Eğitim Modeli, Dr. Öğr. Üyesi Şaha ASLAN, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Öğr. Gör. Esin FAKIBABA DEDEOĞLU, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

12.05-12.25 Deneyimleyerek Öğrenme: Mekân İçinde ‘’Mekân’’ Kurgusu, Doç. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN, Selçuk Üniversitesi, Öğr. Gör. Seda MAZLUM, Afyon Meslek Yüksek Okulu, Arş. Gör. Fatih MAZLUM, Selçuk Üniversitesi

12.25-12.45 İç Mimarlık Eğitiminin Yenilikçi Tasarım Yaklaşımları ile Entegrasyonu, Dr. Öğr. Üyesi Betül BILGE ÖZDAMAR, Başkent Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Meryem YALÇIN, Başkent Üniversitesi

12.45-13.15 S&C

13.15-14.00 Öğle Arası

11.45-13.15     6. Paralel Oturum B: Uygulama

127 Nolu Salon

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Melahat KÜÇÜKARSLAN EMİROĞLU, Bahçeşehir Üniversitesi

11.45-12.05 İç Mimarlık Eğitiminde Malzeme Erişilebilirliğinin Proje Tasarım Sürecine Etkileri: Hochschule Für Technik-Stuttgart Deneyimi, Araş. Gör. Uğur Efe UÇAR, İstanbul Teknik Üniversitesi, Araş. Gör. Gözde GÖKDEMİR, İstanbul Teknik Üniversitesi

12.05-12.25 Protez Olarak İçmimarlık: Temel Tasarım Eğitimine Bir Yaklaşımı Önerisi, Öğr.Gör. Selim Sertel ÖZTÜRK, Başkent Üniversitesi, Araş. Gör. Büşra GÜMÜŞAY ÖZBEK, Başkent Üniversitesi,

12.25-12.45 İçmimarlık Eğitiminde Uygulama, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SEZGİN, MEF Üniversitesi, Araş.Gör. Derya UZAL, MEF Üniversitesi,

12.45-13.15 S&C

13.15-14.00 Öğle Arası

14.00-15.30     7. Paralel Oturum A: Müfredat-Dışı Etkinlikler

109 Nolu Salon

Moderatör: Doç.Dr. Gülnur BALLİCE, Yaşar Üniversitesi

14.00-14.20 IMIAD Stuttgart Workshop 2019 Deneyimi, Araş. Gör. Aycan KIZILKAYA, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doç Dr. Ervin GARIP, İstanbul Teknik Üniversitesi

14.20-14.40 İçmimarlık Eğitimini Tartışma Zemini Olarak Kongreler: İÇMEK- İçmimarlık Eğitimi Ulusal Kongresi Örneği, Dr. Öğr. Üyesi Derya ADIGÜZEL ÖZBEK, İstanbul Kültür Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Armağan Seçil MELİKOĞLU EKE, İstanbul Kültür Üniversitesi, Prof.Dr. Gülay USTA, İstanbul Kültür Üniversitesi

14.40-15.00 Müfredat-Dışı Etkinlikler: Yarışmalar ve Türkiye Bağlamı, Doç. Dr. Sezin TANRIÖVER, Bahçeşehir Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SEZGIN, MEF Üniversitesi, Araş.Gör. Derya UZAL, MEF Üniversitesi 

15.00-15.30 S&C

15.30-15.45 Çay–Kahve Arası

14.00-15.30     7. Paralel Oturum B: Mesleki Görünürlük

127 Nolu Salon

Moderatör: Doç.Dr. Osman DEMİRBAŞ, İzmir Ekonomi Üniversitesi

14.00-14.20 Bologna Sürecine Uyum Kapsamında Türkiye’deki İçmimarlık Bölümlerinin Temel Alan Sorunsalı, Araş. Gör. Enes Can KILIÇ, Pamukkale Üniversitesi

14.20-14.40 İçmimarlık Eğitimi İçerisinde ‘Gerçeklik’ Dr. Öğr. Gör. Murat ÖZDAMAR, Bilkent Üniversitesi

15.00-15.30 S&C

15.30-15.45 Çay–Kahve Arası

15.45-17.30     Panel 3: İç Mimarlık Eğitiminin Kurumlar/Ekoller Üzerinden Tartışılması

109 Nolu Salon

Moderatör: Doç.Dr. Emine Görgül, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Saadet AYTİS, MSGSÜ

Prof. Dr. İnci Deniz ILGIN Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Müge BOZDAYI, TOBB Üniversitesi / Hacettepe Üniversitesi

Doç.Dr. Sezin TANRIÖVER, Bahçeşehir Üniversitesi/ Bilkent Üniversitesi

Prof. B. Burak KAPTAN, Eskişehir Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Banu TEVFİKLER ÇAVUŞOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan ŞENER, Medipol Üniversitesi/ İstanbul Teknik Üniversitesi

%d blogcu bunu beğendi: