Bildiri Çağrısı ve Form

Sempozyum kapsamında, Türkiye’deki İç Mimarlık Eğitimine ilişkin aşağıda belirtilen iki ana tema çerçevesinde sıralalanan konuların ve daha fazlasının tartışmaya açılması hedeflenmektedir;

İç Mimarlık Eğitiminin ve Mesleğin Gelişimi ve Tarihi

  • Tanıklıklar ve rol modelleri
  • Eğitim paradigmaları, müfredat ve ders programları
  • Mesleki formasyon, meşruiyet ve görünürlülük, mesleki uygulama ortamı
  • Toplumsal Cinsiyet Söylemleri ve İç Mimarlık

İç Mimarlık Eğitimine Yönelik Güncel deneyimler, Yenilikçi Yaklaşımlar

  • Stüdyo Eğitimi, tasarım pedagojileri, değerlendirme süreçleri (temel sanat eğitimi, temel tasarım eğitimi, birinci sınıf eğitimi, bitirme ödevleri, dönem projeleri, farklı metodolojiler, strateji ve taktikler, ölçme ve değerlendirme teknikleri ve yaklaşımları)
  • Lisans sonrası eğitim modelleri ve yaklaşımları (tezsiz ve tezli yüksek lisans programları, sanatta yeterlilik ve doktora eğitimi, araştırma odaklı/tasarım odaklı yaklaşımlar)
  • İç Mimarlık alanında özgün araştırma projeleri ve yöntemleri
  • Müfredat dışı etkinlikler (atölye çalışmaları ve çalıştaylar, teknik geziler, yarışmalar)
  • Yerel-Evrensel diyalektiği, ulusal-uluslararası etkileşimde süreklilikler ve süreksizlikler, uluslararasılaşma ve akreditasyon. (akımlar, yaklaşımlar, fuarlar ve tasarım yarışmaları, çalıştay ve sempozyumlar, ikili işbirlikleri, bireysel, meslek örgütleri ve eğitim kurumlarının uluslararası birliklerle etkileşimi ve akreditasyonu)
  • İç Mimarlık Eğitiminin geleceğine yönelik tartışma ve değerlendirmeler

Katılımcıların, yaklaşık 750 kelimelik genişletilmiş özet metinlerini en geç 13 Ekim 2019 tarihinde, yine bu sayfa üzerinden erişecekleri formu doldurarak, iletmeleri beklenmektedir. Form yakında bu sayfaya yüklenecektir.

%d blogcu bunu beğendi: